Antura  1.1.0
Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI Member List

This is the complete list of members for Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI, including all inherited members.

AnturaSpaceUIEvent(string _id)Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
BonesCountAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
bonesNumberAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
BtBonesShopAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
BtItemMainAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
BtOpenModsPanelAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
BTRemoveModsAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
CategoriesContainerAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
FlipRewardsAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
GetNewCategoryButton()Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
GetNewItemButton()Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
HideLockedSwatchesColorsAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
IAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUIstatic
IsModsPanelOpenAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
IsShopPanelOpenAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
MaxItemsAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
onEnterCustomizationAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
onExitCustomizationAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
onRewardCategorySelectedInCustomizationAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUIstatic
onRewardSelectedInCustomizationAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUIstatic
RewardsLayerAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
SetTutorialMode(bool activate)Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
ShopButtonsContainerAntura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
ShowBonesButton(bool show)Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
ToggleModsPanel()Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI
ToggleShopPanel()Antura.AnturaSpace.UI.AnturaSpaceUI