Antura  1.1.0
Antura.Database.LetterData Member List

This is the complete list of members for Antura.Database.LetterData, including all inherited members.

ActiveAntura.Database.LetterData
BaseLetterAntura.Database.LetterData
ComplexityAntura.Database.LetterData
ConvertToLivingLetterData()Antura.Database.LetterData
FinalAntura.Database.LetterData
Final_UnicodeAntura.Database.LetterData
FinalFixAntura.Database.LetterData
GetAvailableForms()Antura.Database.LetterData
GetChar(LetterForm form=LetterForm.Isolated)Antura.Database.LetterData
GetCharFixedForDisplay(LetterForm form=LetterForm.Isolated)Antura.Database.LetterData
GetId()Antura.Database.LetterData
GetIntrinsicDifficulty()Antura.Database.LetterData
GetUnicode(LetterForm form=LetterForm.Isolated, bool fallback=true)Antura.Database.LetterData
IdAntura.Database.LetterData
InitialAntura.Database.LetterData
Initial_UnicodeAntura.Database.LetterData
InitialFixAntura.Database.LetterData
IsOfKindCategory(LetterKindCategory category)Antura.Database.LetterData
IsolatedAntura.Database.LetterData
Isolated_UnicodeAntura.Database.LetterData
KindAntura.Database.LetterData
MedialAntura.Database.LetterData
Medial_UnicodeAntura.Database.LetterData
MedialFixAntura.Database.LetterData
NotesAntura.Database.LetterData
NumberAntura.Database.LetterData
Old_FinalAntura.Database.LetterData
Old_InitialAntura.Database.LetterData
Old_IsolatedAntura.Database.LetterData
Old_MedialAntura.Database.LetterData
SoundAntura.Database.LetterData
SoundZoneAntura.Database.LetterData
SunMoonAntura.Database.LetterData
SymbolAntura.Database.LetterData
Symbol_UnicodeAntura.Database.LetterData
TagAntura.Database.LetterData
TitleAntura.Database.LetterData
ToString()Antura.Database.LetterData
TypeAntura.Database.LetterData